Bira Turu

Biranın ilk olarak milattan önce 4000 yıllarında Mezopotamya’da üretildiği düşünülmektedir. M.Ö. 3000 ve M.Ö. 2000 tarihli Sümer ve Babil tabletlerinde bira yapımıyla ilgili yazıtlar bulunmuştur. Daha o yıllarda bira farklı varyasyonlarda yapılmaktaydı fakat bu bira günümüz biralarına göre çok farklı bir formda ve daha çok boza kıvamındaydı. Biranın Avrupa’ya 1. y.y. da Romalılar tarafından getirildiği düşünülmektedir. 8. Ve 9. Yüzyıla kadar genelde evlerde üretilmekte olan bira, bu tarihten sonra yavaş-yavaş rahipler tarafından manastırlarda üretilmeye başlandı. 12. y.y. da ise artık ciddi bir maddi getiri haline gelmiş olan bira üretimi, asiller ve rahipler arasında üretim hakları ve tekeli konusunda paylaşılamamış ve bu konuda çekişmelere sebep olmuştur.

Bira yapımında kullanılan ürünler genel olarak 4 ana başlıkta toplanır. Bunlar Tahıllar (genelde arpa), şerbetçiotu, su ve mayadır. Şerbetçiotu kullanımı ilk olarak 12. y.y. da olmuştur. Aynı şekilde mayanın keşfi de 18. y.y. mikroskopun keşfi ile olmuş ve bu tarihe kadar mayanın biradaki etkisi çözülememiştir. Mayanın keşfinden önce biranın oluşumu havada uçuşan doğal mayalar ile olduğu için bira üretimi genelde zor ve şanşın elverdiği kadar olabilmiştir. Bu 4 ürün haricinde pirinç, manyok, kahve, meyve, çikolata, şekerleme ve mısır gibi bazı tamamlayıcı katkı malzemelerinin de kullanıldığı olur. Bunlara "adjunct" denir. Almanlar ise böyle biraları bira olarak değerlendirmez ve "saf olmayan" yada "kirli" olarak adlandırır. Her ne kadar Almanlar böyle dese de, İngiliz pale ale’leri, mild’ları, İrlanda stout’ları ve Belçika trappist’leri, eğer içeriklerindeki maltlanmamış arpa ve özellikle de özel şekerler olmasaydı, bu büyük bir kayıp olurdu doğrusu.

Maltlanıp kavrulan arpanın, öğütülülüp su ve şerbetçiotu ile karıştırılmasından sonra maya ilavesiyle fermentasyonu sonucu elde edilen bira, yapım tekniği olarak "Ale" ve "Lager" olarak ikiye ayrılır. Bu ayrım ise mayalama aşamasının sıcak veya soğuk ortamda yapılması sonucu oluşur. Soğuk ortamda mayalanan biralara "lager" türü biralar denir. Bu yöntem ilk olarak 12. y.y. da Almanya’da biraların bozulmasını önlemek amacıyla soğuk mağaralara taşınması sonucu bulunmuştur. Bira dünyanın her yerinde üretilse de, belli başlı bazı ülkeler bira üretiminde oldukça önemli rol oynarlar.

İngiltere

İlk bira türleri olan ale biralarıyla bilinen İngiltere, bir çok spor dalında olduğu gibi biraların da tüm dünyaya yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bira üretiminin oldukça eski olduğu Britanya’da ilk biraların 1. y.y. da Keltler tarafından yapıldığı bilinmektedir. Özellikle ortağçağda ale oldukça yaygınlaşmış ve hatta sudan bile daha fazla tüketilmekteydi. Bunda en önemli etki biranın o dönemde kullanılan şehir sularından daha temiz*. Ayrıca biranın doyurucu etkisi de tercih sebebi olmuştur. Genel olarak biraları malt ağırlıklı ve koyu renklidir. Fakat şerbetçiotunun bira yapımında kullanılmaya başlanmasından sonra Britanya’daki biraseverler buna oldukça direnmiş ve hatta halk "Ale içiciler" ve "Bira içiciler" olarak ikiye ayrılmıştı.

Almanya

Alman kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan bira, Alman kültürünün önemli bir parçası olmuştur. Örneğin dünyanın ilk bira loncası Almanya’da 1489 yılında kurulan ‘’Braueri Beck’’dir. Almanlar biralarının standartlarını belli yasalarla korunmaktadırlar. Bu yasa Bavyera Bira Loncası tarafından 1516’da belirlenmiştir (Reinheitsgebot) ve buna göre bira yapımında sadece arpa, su ve şerbetçiotu kullanılabilir. Mayanın keşfinden sonra bunlara maya da ilave edilmiştir.

Lager türü biralar ilk olarak Almanya’da bulunmuştur. "Lager" kelimesi Almancada "depolama" anlamına gelir ve bu tür biralar soğuk mağaralarda bekletilerek elde edildiği için bu adı almıştır. Önceleri porselen, ahşap veya taş bardaklarda içilen biralar, cam bardakların kullanılmaya başlanmasından sonra renklerini gözler önüne sermiş ve bu açık-parlak renkli lager biraları oldukça popülerleştirmiştir. Almanya her ne kadar lager biralarıyla bilinse de, özellikle Münih bölgesinde üretilen buğday biraları da oldukça meşhur ve önemlidirler.

Belçika

Yüz ölçümü oldukça küçük olan Belçika, bunun aksine çok fazla brewery’ye sahiptir. Özellikle Tapınaklarda üretilen biraların dünyanın en iyi biraları olarak bilinir. Fransa’dan kaçarak bu ülkeye sığınan rahipler, bu ülkede iklimden dolayı Fransa’daki gibi şarap üretemezler ve bira üretimine başlarlar. Belçika biralarının şarbı anımsatmalarının sebebi aslında budur. Bugün halen 6 manastır geleneksel olarak bira üretimi yapmaktadır. Bu biralara "Trappist" denir. Bunlar: Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle ve Wesvleteren manastırlarıdır. Ayrıca eski manastır formülleri kullanılarak büyük brewery’lerde yapılan biralara da "Abbey" denir. Buna örnek olarak "Leffe" verilebilir.

Belçika biralarının en belirgin özelliği yüksek mayalı ve alkollü olmalarıdır. Ayrıca bu biralarda "Candi sugar" denilen bir şeker de kullanılır.

Çek Cumhuriyeti

Genelde açık renkli pilsner biralarıyla meşhur bu ülke aynı zamanda şerbetçiotunun birada ilk kullanıldığı ülkedir. Bu Plezen şehrinde uygulanmış ve pilsener ismi de buradan gelmektedir. Biraları genelde yüksek şerbetçiotu aromalarına sahip, ferahlatıcı ve düşük alollüdür.

A.B.D

Günümüzde üretilen biraların büyük çoğunluğu Birleşik Devletler’de yapılmaktadır. Bu kıtada ilk olarak 16.y.y. da üretilmiştir fakat Amerikan biralarının asıl süksesi 1970’lerde micro-brewery’lerin çoğalması ile olmuştur. Amerika’da 1920-1933 arasında uygulanan alkol yasağı sırasında bira üreticileri neredeyse ortadan kaybolmuştur. Özellikler kendine has Amerikan şerbetçiotundan gelen aromaların önde olduğu biraları ile meşhur bir ülkedir.